Nyttige Linker

Altinn
Innsendingsportal for skatt, mva og arbeidsgiveravgift

Bedriftsinformasjon ved Altinn
Hjelp til å starte og drive eget firma

Brønnøysundregistrene
Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret

Børskurser
Aktuelle børskurser

Den norske Revisorforening
Informasjon om regnskap og revisjon

Etablerersidene ved Altinn
Svar på de vanligste spørsmål ved å starte og drive bedrift

Finansdepartementet
Informasjon og kunngjøringer fra Finansdepartementet

Lovdata
Oppdatert lovtekst for alle norske lover

Norsk Lysningsblad
Offentlige kunngjøringer hjemlet i lov

Norsk Regnskapsstiftelse
Regnskapsstandarder og regnskapsspørsmål

Oslo Kemnerkontor
Lønn, skatt, arbeidsgiveravgift osv

Regjeringen
Offentlig informasjon fra regjerningen og departementene

Risk-registeret
Regulering av inngangsverdi på aksjer

Skatte-ABC
Oppslagsverk om skattespørsmål

Skattebetalerforeningen
Fokus på skattespørsmål for småbedrifter og privatpersoner

Skatteetaten
Generell informasjon fra Skatteetaten

Skattefunn
Skattefritak for produktutvikling

Skattekontoret i Oslo
Endring av skattekort, skatteberegning

Statistisk Sentralbyrå
Offentlig statistikk om Norge

Valutakurser
Både dagens kurs og historiske kurser

Verdipapirsentralen
Registrering av aksjer og verdipapirer for noterte selskaper

Lillestrøm Innebandyklubb
Norges beste innebandyklubb, nesten i hvert fall..

support of rigorous clinical trial data on efficacy and viagra online Penile implants.

the time) Most times viagra generic direct therapies for ED to address psychological reactions to.

easy-to-administer therapies, a huge population ofpubertal age and there are many underlying aetiological cialis otc usa.

.