Velkommen!

Vi er et lite revisjonsselskap i vekst, med beliggenhet i sentrale Lillestrøm. Hos oss vil Du som kunde alltid stå i sentrum. Vår målsettning er å på best mulig måte ivareta Dine intresser, samt arbeide for at Dine visjoner og fremtidsplaner skal lykkes. Hos oss vil Du få en personlig kontakt som Du alltid kan forholde deg til. I tillegg er ansvarlig faglig leder, Peter Lithell-Eggum tilgjengelig for rådgivning.

Selskapet blev etablert i 1984, av Inger Anita Eggum, rett kvinne i rett tid! Det startet med hjemmekontor i Sørum, men virksomheten vokste snart ut av kontoret og vi fikk lokaler i Sørum næringspark. I 2002 flyttet vi til Lillestrøm og har etablert oss som Lillestrøm-Revisor.

Våre kunder er små og mellomstore bedrifter, og vi utfører revisjon av alle typer virksomheter.

Spørsmål om revisjon, nyetablering eller regnskap? Kontakt daglig leder Peter Lithell-Eggum på tlf
92 20 48 20 eller Epost

Vi ønsker å skape et godt miljø. Våre faglige kunnskaper sammen med lang erfaring av revisjon gir trygghet til våre kunder.
Vi vil gi personlig nærhet og oppfølging på en faglig og korrekt måte.
Vi vil skape frihet gjennom at regnskapet til enhver tid overholder lovens krav.
Vil vil bidra med rådgivning slik at kundens bedriftsidéer og visjoner kan lykkes.

Medarbeidere

 

Peter Lithell-Eggum
Statsautorisert Revisor
Daglig Leder

peter@eggumrevisjon.no