Velkommen!

Vi er et lite revisjonsselskap i vekst, med beliggenhet i sentrale Lillestrøm. Hos oss vil Du som kunde alltid stå i sentrum. Vår målsettning er å på best mulig måte ivareta Dine intresser, samt arbeide for at Dine visjoner og fremtidsplaner skal lykkes. Hos oss vil Du få en personlig kontakt som Du alltid kan forholde deg til. I tillegg er ansvarlig faglig leder, Inger Anita Eggum tilgjenglig for rådgivning.

Selskapet blev etablert i 1984, av Inger Anita Eggum, rett kvinne i rett tid! Det startet med hjemmekontor i Sørum, men virksomheten vokste snart ut av kontoret og vi fikk lokaler i Sørum næringspark. I 2002 flyttet vi til Lillestrøm og har etablert oss som Lillestrøm-Revisor.

Våre kunder er små og mellomstore bedrifter, og vi utfører revisjon av alle typer virksomheter.

Spørsmål om revisjon, nyetablering eller regnskap? Kontakt administrativ leder Peter Lithell-Eggum på tlf
922 04 820 eller Epost