Vi flytter til Nittedalsgaten 1 B

Vi har fått nye lokaler i samme bygg.
Vi flytter fra A til B oppgangen i løpet av desember måned.